Gidseltagning

Situation

Borgere eller medarbejdere er blevet taget som gidsler eller der er trussel om nært forestående gidseltagning.

Alle medarbejdere og borgere er i dette tilfælde udsatte.

Alarmering

Ring 1-1-2. Fortæl hvem du er, hvor du ringer fra, hvad der er sket og om der er tilskadekomne eller personer i fare.

Alarmér din nærmeste leder.

Opgaver

Sikring af, at situationen kommer under kontrol uden at nogen lider fysisk eller psykisk overlast.

Handling

Politiet kontaktes via 1-1-2. Politiet vurderer situationens/truslens alvor og styrer den videre proces.

Alle personer, der ikke er taget som gidsler skal forlade bygningen omgående.

Forsøg at danne et overblik over, om alle er kommet ud.

Uanset om man er taget som gidsel eller ikke, skal man ikke benytte sig af selvtægt.

Lad være med at forsøge at hjælpe borgere eller kollegaer der er blevet taget som gidsler.

Lad være med at forsøge at forhandle med gidseltageren.

Forhold dig helt i ro, hvis du er taget som gidsel.

Forsøg om nødvendigt at berolige andre i samme situation.

Forsøg især at berolige og drage omsorg for eventuelle børn. Afvent politiets indsats.

Involverede tilbydes efterfølgende krisehjælp.

Ledelse og organisation

Ledelsen leder indsatsen indtil politiet er kontaktet. Dernæst overtager politiet det fulde ansvar.

Bemanding og udstyr.

Kommunikation

Medarbejderne informere straks lederen af tilbuddet.

Lederen informer straks arbejdsmarkedschefen.

Arbejdsmarkedschefen er herefter ansvarlig for kommunikationen, som beskrevet i Delplan – arbejdsmarkedsområdet.

Kontaktoplysninger

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mikael Rolle, oktober 2017.
Godkendt af arbejdsmarekdschef Charlotte Burvil, 1/12-2017.

Action cards

Der er pt ingen action cards tilknyttet denne plan.

Sidst opdateret: 11.01.2018