Arbejdsmarkedsområdet

Afdelingens kritiske ydelser

At tage vare på borgeres og medarbejderes sikkerhed, når de bruger, arbejder på eller besøger vores tilbud.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

De personer, der har ansvaret for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Arbejdsmarkedschefen er således overordnet ansvarlig for at lede den interne krisestyring.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

Mediebilledet følges, der holdes tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikres koordination med krisestaben.

Kriselederen træffer beslutning om, hvor krisestaben har base.

Kriselederen træffer beslutning om måden krisestaben kan komme i kontakt med hinanden under en krise.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Afdelingen kontakter Krisestaben i tilfælde af hændelser, der påvirker andre afdelinger end arbejdsmarkedsafdelingen.

Arbejdsmarkedsafdelingen stiller relevante medarbejdere til rådighed ved større hændelser.
Arbejdsmarkedschefen og afdelingsledere er ansvarlig for at aftale med relevante medarbejdere.

Alarmering

Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre.

Det fremgår af de enkelte indsatsplaner, hvem der skal alarmeres, hvem der alarmerer videre og hvordan, der skal alarmeres.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Opgaven er først og fremmest at få en situation under kontrol uden at nogen kommer noget til, samt at få alarmeret relevante personer.

De konkrete opgaver fremgår af beskrivelserne i den rollebaserede krisestyring.

Kontaktoplysninger

Politi: 114 eller
Alarmcentral (Politi, Falck, Beredskab)112
Midtjysk Brand & Redning, døgnbemandet vagtcentral: 89 70 35 99

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Mikael Rolle, oktober 2017.
Godkendt af arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil den 1/12-2017


 

 

 

 

Sidst opdateret: 11.01.2018