Brand

Sådan gør du, hvis der opstår brand:

Red menneskeliv:

 • Er der mennesker i øjeblikkelig fare, så red dem først!
 • Advar og evakuér andre personer i fare
 • Luk døre og vinduer (døre må ikke låses)
 • Hvis det er en institutionen, der har dyr, skal disse naturligvis også reddes ud, hvis det er muligt

Alarmér:

 • Aktivér et evt. brandtryk
 • Alarmér 1-1-2
 • Lokale varslingsinstrukser iværksættes

Bekæmp ilden, hvis det er forsvarligt:

 • Sluk for evt. strøm hvis det er muligt
 • Begynd slukning med tilgængeligt slukningsudstyr

Kontakt brandvæsnet ved ankomst:

Fortæl:

 • Er der personer i bygningen? Evt. antal?
 • Hvor er ilden opstået og hvor brænder det?

 

Sidst opdateret: 28.09.2017